Uzņēmējiem, dizaineriem, arhitektiem, plānotājiem, produkta izstrādātājiem, studentiem, zinātniekiem vai citiem interesentiem ir sagatavots ceļvedis ekodizainā biomīmikrijā, dzīves cikla analīzē. Aicinu iezīties ar materiālu: http://www.svid.se/sv/sustainabilityguide/. A guide about eco-design, biomimicry and life cycle analysis for entrepreneur, designer, architect, community developer, product developer, student, researcher or an organization has been written. You are welcome to read material: […]

Read More →

Jaunākie zinātniskie sasniegumi, inovatīvas idejas un pieejas no uzņēmumiem, kas ievieš ekodizainu un īsteno ilgtspējīgas stratēģijas. Aicinu iepzīties ar blogu, kur materiālu eksperti no visas pasaules dalās zināšanās par materiālu inovāciju: http://hellomaterialsblog.ddc.dk/ The newest scientists’ research, innovative ideas and approaches from companies, that are implementing ecodesign and realizing sustainable strategy, You are welcome to read […]

Read More →

Lai veicinātu ilgtspējīgu un inovatīvu ražošanu Velsas valdība ik gadu nodrošina mazajiem un vidējiem uzņēmumiem iespēju saņemt bezmaksas konsultācijas dizaina, ražošanas, intelektuālā īpašuma un inovāciju jautājumos. Tiekoties ar Eoin Baily, Eterpreternc cosultacy, tiku iepazīstināta ar to, ka uzņēmumiem Velsā pēc konsultāciju saņemšanas visvairāk uzlabojumi tiek identificēti atkritumu samazināšanas jomā. Uzņēmumiem, kas pēc šādu konsultantu apmeklējuma […]

Read More →

Eko-inovācijas ir jebkāda veida jauninājums jeb inovācija (jauns produkts, pakalpojums, process, vadīšanas metode), kas veicina efektīvāku resursu izmantošanu vai vides aizsardzību Labās prakses piemēri būvniecībā un atjaujamās enerģijas sektorā (tehnoloģiju eko-inovācijas), kā arī mazumtirdzniecība, atkritumu apsaimniekošana, transports. Aicinu iepazīties Ekodizaina centra sagatavotu publikāciju par Eko-inovāciju. Eco-innovation is a key approach to sustainable development while offering […]

Read More →

Dzīves cikla novērtējums jeb analīze ir rīks ar kā palīdzību ir iespējams izvērtēt produkta potenciālo ietekmi uz vidi visā tā dzīves cikla laikā (gan pozitīvo, gan negatīvo). Dzīves cikla analīze parasti ietver sekojošus posmus: resursu ieguve un izmantošana; ražošana; transportēšana un tirdzniecība; lietošana un atkritumu apsaimniekošana. Aicinu iepazīties Ekodizaina centra sagatavotu publikāciju par Dzīves cikla […]

Read More →

Kas ir ekodizains un kam par to būt nepieciešams zināt? Aicinu iepazīties ar Frenka O’Connora, Ekodizaina centra vadītāja prezentāciju uzņēmējiem. What is ecodesign? Who should be aware of this? Look at Frank O’Connor‘s (the leader of the Ecodesign Center) presentation. Video: http://www.edcw.org/en/resources/frank-oconnor-ecodesign-centre-director-presenting-isustain-symposium-2013  

Read More →

Ar Leoardo Da Vinči Mobilitātes programmas atbalstu, man – Aijai Zučikai,  kā Ekodizaina kompetences centra biedram, ir tikusi dota iespēja apmeklēt Ekodizaina centru Cardifā, Velsā, lai laika posmā no 2013. gada 15. augustam līdz 2013. gada 26. septembrim iepazītos ar centra praksi, aktivitātēm un projektiem Ekodizaina jomā. Prakses mērķis ir gūt pieredzi par mazo un […]

Read More →