8. novembrī Frīdriha Eberta fonda Latvijas birojs aicina uz darba semināru “Aprites ekonomika Latvijas lauksaimniecībā, platformā Zoom.

Aprites ekonomika ir ceļš, kā novērst vides problēmas, ko izraisa nepārstrādājamu atkritumu uzkrāšanās, pieaugošais vides piesārņojums, klimata pārmaiņas, resursu pārtēriņš un to potenciālais izsīkums nākotnē. 

Kā aprites ekonomikas idejas var izmantot lauksaimnieks? Kur rodas liels resursu patēriņš un saražoti atkritumi, un kā to varam mazināt, pie viena samazinot arī izmaksas un ietaupot līdzekļus? 

Kā mēs varam padarīt apritīgāku iepakojumu lauksaimniecības produktiem? Kā varam panākt efektīvāku loģistiku? Ko lauksaimniekam spēj dot dalīšanās ekonomika, tas ir, kooperācija un sadarbība ar citiem lauksaimniekiem? Kādas ir iespējas saņemt finansējumu šādām apritīgām inovācijām lauksaimniecībā? Kā bezpesticīdu metodes saistās ar aprites ekonomiku un kā lauksaimnieks tās var apgūt? 

Semināra programma ŠEIT:

Reģistrācijas saite: https://saite.lv/Ihous