Labas ziņas visiem, kas interesējas par Aprites ekonomiku: ir izdota jauna grāmata latviešu un angļu valodās.

Šīs grāmatas redaktors ir zinātnieks un vides aktīvists Jānis Brizga, kurš uzsver: “Ņemot vērā ievērojamo dabas resursu patēriņa un radīto atkritumu apjoma pieaugumu, aprites ekonomikas jēdziens ir kļuvis arvien plašāks gan akadēmiskajās, gan politikas debatēs. Jaunā Eiropas Komisijas aprites ekonomikas tiesību aktu pakete (publicēta 2022. gada marta beigās), kurā, cita starpā, iekļauta arī ekodizaina iniciatīva un ilgtspējīgas tekstilrūpniecības stratēģija, sniedz papildu pierādījumus šai pārmaiņai”.

“Mūsu novecojošais “paņemt, izgatavot, izmantot un izmest” modelis nevar turpināties. Ta vietā mums būtiski jāmaina veids, kādā tiek projektēti, izgatavoti un patērēti produkti un pakalpojumi.”, grāmatas ievadā uzsver Frans Timmermanss, Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks zaļā kursa jautājumos.

Lai izvērtētu aprites ekonomikas potenciālu, kā arī iespējamos trūkumus, Foundation of European Progressive studies (FEPS), Brīvības un Solidaritātes fonds (BSF), Fridriha Ēberta fonds (FES) un citi partneri kopā ar 15 dažādu sabiedrības jomu ekspertiem un zinātniekiem ir izdevuši grāmatu “Aprites ekonomika un zaļās darbavietas ES un ārpus tās”.

BSF mājas lapā var iepazīties ar grāmatas elektronisko versiju, kā arī noskatīties grāmatas autoru prezentāciju par šo publikāciju.

Grāmatas autoru prezentācijas:

Informāciju sagatavoja: Brīvības un Solidaritātes fonds

Kontakttālrunis papildus informācijai: Jānis Brizga 29118112

Grāmatas elektroniskā versija latviešu valodā ir šeit.

Grāmatas elektroniskā versija angļu valodā ir šeit.