Kampaņas “Ejam Dillēs!” ietvaros 6. februārī plkst. 12:00 notika tiešsaistes diskusija, lai iedzīvotājiem skaidrotu ekomarķējuma nozīmi un atšķirības, kā arī ietekmi uz lauksaimniecību. Diskusijas ieraksts ŠEIT: Diskusijā noskaidrojām: Kas ir Eiropas Savienības ekomarķējums un kāpēc tas ir nepieciešams? Kādi ir Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskie mērķi attiecībā uz ekomarķējumu un bioloģiskās lauksamniecības sertifikātu, vai paredzamas kādas izmaiņas regulējumā? Kā […]

Read More →

16. novembrī Talllinas radošajā centrā tikās pilsētu vadošie pārstāvji no Baltijas jūras reģiona, lai dalītos ar pieredzi un diskutētu par izaicinājumiem pārejot uz ilgtspējīgu pārvaldību. Stokholma, Helsinki, kā arī Smiltene dalījās ar piemēriem, kā dažādos līmeņos ir ticis īstenots zaļais publiskais iepirkums. Bērnudārzs ar ekomarķējumu Helsinkos, vides kritēriju vadlīniju piemērošana Hamburgā kopš 2016.gada, rīcības plāns vienreizējo plastmasas […]

Read More →

8. novembrī Frīdriha Eberta fonda Latvijas birojs aicina uz darba semināru “Aprites ekonomika Latvijas lauksaimniecībā, platformā Zoom. Aprites ekonomika ir ceļš, kā novērst vides problēmas, ko izraisa nepārstrādājamu atkritumu uzkrāšanās, pieaugošais vides piesārņojums, klimata pārmaiņas, resursu pārtēriņš un to potenciālais izsīkums nākotnē.  Kā aprites ekonomikas idejas var izmantot lauksaimnieks? Kur rodas liels resursu patēriņš un saražoti atkritumi, un kā to […]

Read More →

Lai sekmētu godīgu komercpraksi par vides paziņojumiem (it īpaši sadzīves ķīmijas produktu tirdzniecībā) un jautājumiem saistībā ar ES ekomarķējumu, PTAC sadarbībā ar Ekodizaina kompetences centru un Vides pārraudzības valsts biroju 11. maijā, tiešsaistē plkst. 10:00 organizē vebināru – diskusiju. Patērētāju tiešību aizsardzības centra (PTAC) viens no prioritārajiem rīcības virzieniem šogad un turpmāk ir komercprakses, izmantojot […]

Read More →

Lai pievērstu uzmanību Baltijas jūras piesārņojumam, un tam, kā mēs kā patērētāji varam to mazināt, šodien tiek uzsākta sociālā kampaņa “Tīra māja un tīra jūra”. Kampaņu organizē biedrība “Ekodizaina kompetences centrs” sadarbībā ar Vides pārraudzības valsts biroju, to atbalsta arī “Māmiņu klubs” un Ekoskolu programmas tīkls. Kā jau labu laiku uzsver vides eksperti, Baltijas jūras […]

Read More →

ES Ekomarķējums var atvieglot zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) organizēšanu gan sagatavojot iepirkuma kritērijus, gan pārbaudot produktu atbilstību. Izstrādājot ES ekomarķējuma kritērijus produktiem, tiek ņemts vērā kurā dzīves cikla posmā produktam ir vislielākā ietekme uz vidi. ES Ekomarķējuma kritēriji ir pieejami vairākās produktu grupās, piemēram, tīrīšanas līdzekļiem, krāsām un lakām, papīram. Saskaņā ar ES iepirkuma likumu […]

Read More →

Patērētāji, uzņēmēji, valsts un pašvaldību pārvalde aizvien vairāk pieprasa produkciju ar mazāku ietekmi uz vidi un cilvēku veselību. Atbildot uz šo pieprasījumu, ražotāji un tirgotāji uz preces iesaiņojuma vai mārketinga aktivitātēs aizvien vairāk izceļ produkcijas un iepakojuma vides unveselības aspektus – ar paziņojumiem, simboliem vai citām atzīmēm. Tomēr, nereti šī informācija ir pārāk vispārīga, nekonkrēta […]

Read More →

Biedrība “Ekodizaina kompetences centrs” sadarbībā ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru 3. decembrī plkst. 10:00 – 11:30 organizē tiešsaistes diskusiju Vai viegli būt “zaļam”? Vides paziņojumu izmantošana komercpraksē. Diskusijā prezentēsim pētījumu par vides paziņojumiem Latvijā, kā arī iepazīstināsim ar ieteikumiem vides paziņojumu veikšanai un plānotajām uzraudzības darbībām. Uzņēmumus aicinām uz diskusiju par iespējām un izaicinājumiem izstrādājot produktus ar samazinātu ietekmi […]

Read More →

Baltijas Vides Forums un Ekodizaina kompetences centrs ielūdz uz tiešsaistes (ZOOM) tikšanos Cik gatavi ir Latvijas uzņēmumi bīstamo vielu aizvietošanai? š.g. 20. novembrī no plkst. 10.00 līdz 13.30. Noslēdzot bīstamo vielu aizvietošanas atbalsta projektu LIFE Fit for REACH, mūsu eksperti pastāstīs un parādīs: kā Latvijas uzņēmumiem, atšķirīgiem pēc izmēra, darbinieku skaita un darbības jomas, ir izdevies samazināt vai pilnībā izskaust […]

Read More →

Ekodizaina kompetences centrs sadarbībā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centruš.g. 10. un 11.novembrī organizē semināru ķīmisko vielu pārvaldībā. Semināra programma ŠEIT. Lai pārvaldītu riskus, kas ir saistīti ar ķīmisko vielu un maisījumu izmantošanu uzņēmumā, un izpildītu vides, darba un patērētāju aizsardzības likumu prasības, nepieciešamas zināšanas par ķīmisko vielu bīstamību, to identificēšanu, ietekmi uz vidi un […]

Read More →