Projekta mērķis Veicināt ilgtspējīgu patēriņu, veidojot izpratni par ekomarķējumu, kas standartizētā veidā informē par produkta (vai pakalpojuma) samazinātu ietekmi uz vidi. Ekodizaina kompetences centra īstenotās projekta aktivitātes 1. Informācija par ekomarķējumiem vietnē www.ekomarkejums.lv. 2. Vadlīniju izstrāde tirgotājiem par ekoproduktiem, ekomarķējumu un ilgtspējīgu tirdzniecību – Ilgtspējīga tirdzniecība-ieteikumi videi draudzīgas izvēles veicināšanai. 3. Interaktīvā testa izstrāde patērētājiem […]

Lasīt tālāk →

Pārtikas atkritumi ir vides, ētiska un arī finansiāla problēma – izmetot pārtiku, mēs piesārņojam vidi, izniekojam resursus un arī – izšķērdējam naudu, kas bija vajadzīga, lai izmesto pārtiku nopirktu.  Vai mēs to varam mainīt? Latvijas skolas un pirmsskolas, kas piedalās Latvijas Ekoskolu programmā, sakā – “jā!”. Gada laikā, mērķtiecīgi strādājot, vairākām mācību iestādēm izdevies ievērojami samazināt audzēkņu neapēstā […]

Lasīt tālāk →

Projekta mērķis Veicināt atbildīgu patēriņu un videi saudzīgu produktu izvēli. Ekodizaina kompetences centra īstenotās projekta aktivitātes Pieredzes apmaiņa ar Zviedrijas un Krievijas partneriem patērētāju informēšanā par atbildīgu patēriņu un videi draudzīgu produktu izvēli. Kampaņa skolēniem “Atpazīsti eko” par ekomarķējumu. Tīmekļa vietne www.ekomarkejums.lv. Spēle 7.-9. klašu skolēniem “Jogurta dzīves cikls”. Vairāk par projektu Ekomarķējuma zīmju gids Projekta […]

Lasīt tālāk →

“Zaļais iepirkums ir sistemātiska vides (arī sociālo un ekonomisko) nosacījumu integrēšana visās ar preču vai pakalpojumu iepirkumu saistītās darbībās, sākot no: vajadzību noskaidrošanas, atbilstošu specifikāciju izstrādes un novērtējuma procedūrām līdz pat sasniegto rezultātu monitoringam.” [1] Daži būtiski jautājumi par Zaļo publisko iepirkumu (ZPI) [2]: Vai es tiešām varu uzstādīt augstākas vides aizsardzības prasības nekā noteikts […]

Lasīt tālāk →

1992. gadā notika ievērojama pasaules galotņu tikšanās Rio – Apvienoto Nāciju organizācijas konference par vidi un attīstību. 2012 gadā, atzīmējot divdesmito gadadienu pēc Rio konferences, notika atkārtota pasaules valstu valdību, pētniecības, nevalstisko organizāciju līderu tikšanās, un viens no svarīgiem secinājumiem – nesteidzīgā vides politikas ieviešana apdraud nospraustos mērķus, tāpēc mums ir nepieciešama labāka izpratne, ko […]

Lasīt tālāk →