Cenu aptaujas nolikums pieejams šeit: Nolikums 2

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018. gada 18. aprīlis

Piedāvājumu iesniegt līdz norādītajam termiņam: elektroniski uz e-pastu: info[at]ekodizains[dot]org

Papildu informācija: Jana Simanovska Tel. 29296999

info (at) ekodizains.org

Biedrība „Ekodizaina kompetences centrs”

www.ekodizains.org