Produkta etiķete sniedz svarīgu informāciju patērētājiem par šim produktam piemītošajām īpašībām. Tāpēc vēlamies izpētīt, kādas asociācijas pircējiem izraisa uzraksti uz tirdzniecībā esošajiem produktiem. Vai variet mums palīdzēt? Aplūkojiet šo attēlu (produkts nofotogrāfēts kadā Latvijas tirdzniecības vietā, attēls mazliet pārveidots): kādi ir Jūsu pirmie iespaidi par šī produkta etiķeti? Pētījuma rezultātus publicēsim žurnālā  “Vides Vēstīs”. Un atbildiet uz […]

Lasīt tālāk →

Prakse Ekodzina centrā ir noslēgusies. 6 nedēļas man, Aijai Zučikai ir bijusi iespēja, tiekoties ar ekodizaina nozarē iesaistītajiem ekspertiem un uzņēmumu pārstāvjiem, piedaloties projekta „LCA to go” apmācību organizēšanā mazajiem uzņēmējiem, kā arī apgūstot labo praksi no publikācijām un projektu materiāliem, iepazīties ar Velsā īstenotajām ekodizaina aktivitātēm. Centra pārstāvji kopā ar Velsas valdību ir izvirzījuši […]

Lasīt tālāk →

Lai veiktu produkta dzīves cikla analīzi, ir iespējams pielietot vairākus rīkus.  Aicinu noskatīties video par Sustainable minds rīku mazajiem un vidējiem uzņēmējiem: http://www.sustainableminds.com/watch-the-demo There is possible to use several software tools for product Life cycle assessment. Sustainable minds has developed one, which is specific suitable for SME’s. You are welcome to watch introduction videos about […]

Lasīt tālāk →

Katru gadu OVAM, organizācijas, kas apvieno Flandrijas reģiona dizainerus, rīko ekodizaina konkursu. Lai izvērtētu konkursa dalībniekus, žūrija pirmkārt novērtē ekodizaina apjomu, savukārt tālāk izvērtē, vai dizaineris ir veicis ekodizainu vienā produkta dzīves posmā, vai vairākos. Aicinu iepazīties ar Ekodizaina konkursa kritērijiem un iepriekšējo gadu uzvarētājiem: http://www.ecodesignlink.be/en/awards-1 Every year, the OVAM, organization, which unite designers from […]

Lasīt tālāk →

TerraCycle ir starptautiska mēroga pārstrādes uzņēmums, kas nodarbojas ar grūti pārstrādājamu iepakojumu un produktu savākšanu un pārstrādi inovatīvos un noderīgos produktos Aicinu iepazīties ar uzņēmuma izveidoto atkritumu apsaimniekošanas sistēmu un gala produktu piemēriem: http://www.terracycle.co.uk/en-UK/pages/about-us.html TerraCycle is a highly-awarded, international up-cycling and recycling company that collects difficult-to-recycle packaging and products and repurposes the material into affordable, […]

Lasīt tālāk →

Labas prakses piemēri būvniecības, mēbeļu ražošanas un tekstila uzņēmumos: Inovatīvs dizains / Innovative design http://www.seymourpowell.com/flash/#/the_company/ Ilgtspējīga būvniecība / Sustainable construction http://www.cewales.org.uk/ Mēbeļu ražotāji / Furniture producers http://makersco.com/ http://wwww.plidesign.co.uk/ Auduma ražotāji / Fabric producers http://www.camirafabrics.com/ https://www.interface.com/?r=0 Organiskie materiāli / Organic materials http://www.howies.co.uk/ http://hiutdenim.co.uk/ http://www.abacaorganic.co.uk/ http://www.llynfitextiles.co.uk/

Lasīt tālāk →

Produkta dzīves cikla analīzē nozīmīga loma ir dažādu sociālo indikatoru izvērtējumam. Aicinu iepazīties ar identificētiem 28 rīkiem, kā sociālā ietekme var tikt analizēta un izvērtēta: http://prezi.com/dm_pqpygqsjw/understanding-of-social-impact-across-the-product-life-cycle/ Social indicators have an important role in product life cycle analysis. Your are welcome to learn about at least 28 tools to measure, evaluate and analyze social impact during […]

Lasīt tālāk →

Uzņēmējiem, dizaineriem, arhitektiem, plānotājiem, produkta izstrādātājiem, studentiem, zinātniekiem vai citiem interesentiem ir sagatavots ceļvedis ekodizainā biomīmikrijā, dzīves cikla analīzē. Aicinu iezīties ar materiālu: http://www.svid.se/sv/sustainabilityguide/. A guide about eco-design, biomimicry and life cycle analysis for entrepreneur, designer, architect, community developer, product developer, student, researcher or an organization has been written. You are welcome to read material: […]

Lasīt tālāk →

Jaunākie zinātniskie sasniegumi, inovatīvas idejas un pieejas no uzņēmumiem, kas ievieš ekodizainu un īsteno ilgtspējīgas stratēģijas. Aicinu iepzīties ar blogu, kur materiālu eksperti no visas pasaules dalās zināšanās par materiālu inovāciju: http://hellomaterialsblog.ddc.dk/ The newest scientists’ research, innovative ideas and approaches from companies, that are implementing ecodesign and realizing sustainable strategy, You are welcome to read […]

Lasīt tālāk →

Lai veicinātu ilgtspējīgu un inovatīvu ražošanu Velsas valdība ik gadu nodrošina mazajiem un vidējiem uzņēmumiem iespēju saņemt bezmaksas konsultācijas dizaina, ražošanas, intelektuālā īpašuma un inovāciju jautājumos. Tiekoties ar Eoin Baily, Eterpreternc cosultacy, tiku iepazīstināta ar to, ka uzņēmumiem Velsā pēc konsultāciju saņemšanas visvairāk uzlabojumi tiek identificēti atkritumu samazināšanas jomā. Uzņēmumiem, kas pēc šādu konsultantu apmeklējuma […]

Lasīt tālāk →