Prakse Ekodizaina Centrā

Prakse Ekodizaina Centrā

Ar Leoardo Da Vinči Mobilitātes programmas atbalstu, man – Aijai Zučikai,  kā Ekodizaina kompetences centra biedram, ir tikusi dota iespēja apmeklēt Ekodizaina centru Cardifā, Velsā, lai laika posmā no 2013. gada 15. augustam līdz 2013. gada 26. septembrim iepazītos ar centra praksi, aktivitātēm un projektiem Ekodizaina jomā. Prakses mērķis ir gūt pieredzi par mazo un vidējo uzņēmēju apmācībām dzīves cikla analīzes veikšanā un ekodizaina ieviešanā, kā arī iepazīties ar centra darbības attīstību.

With the support of the Leonardo da Vinci Mobility program, me – Aija Zučika, from the Ecodesign Competence Center has an internship in the Ecodesign Center in Cardif, Wales. The internship will last from the 15th of August till the 26th of September, 2013. The main task of the internship is to learn the practical work aspects of educating  SMEs in Life cycle analyze and implementing ecodesign in practice. Aija also hopes to study the development of  the center as a positive example of organizational development.