Lai veiktu produkta dzīves cikla analīzi, ir iespējams pielietot vairākus rīkus.  Aicinu noskatīties video par Sustainable minds rīku mazajiem un vidējiem uzņēmējiem: http://www.sustainableminds.com/watch-the-demo There is possible to use several software tools for product Life cycle assessment. Sustainable minds has developed one, which is specific suitable for SME’s. You are welcome to watch introduction videos about […]

Read More →

TerraCycle ir starptautiska mēroga pārstrādes uzņēmums, kas nodarbojas ar grūti pārstrādājamu iepakojumu un produktu savākšanu un pārstrādi inovatīvos un noderīgos produktos Aicinu iepazīties ar uzņēmuma izveidoto atkritumu apsaimniekošanas sistēmu un gala produktu piemēriem: http://www.terracycle.co.uk/en-UK/pages/about-us.html TerraCycle is a highly-awarded, international up-cycling and recycling company that collects difficult-to-recycle packaging and products and repurposes the material into affordable, […]

Read More →

Produkta dzīves cikla analīzē nozīmīga loma ir dažādu sociālo indikatoru izvērtējumam. Aicinu iepazīties ar identificētiem 28 rīkiem, kā sociālā ietekme var tikt analizēta un izvērtēta: http://prezi.com/dm_pqpygqsjw/understanding-of-social-impact-across-the-product-life-cycle/ Social indicators have an important role in product life cycle analysis. Your are welcome to learn about at least 28 tools to measure, evaluate and analyze social impact during […]

Read More →

Lai veicinātu ilgtspējīgu un inovatīvu ražošanu Velsas valdība ik gadu nodrošina mazajiem un vidējiem uzņēmumiem iespēju saņemt bezmaksas konsultācijas dizaina, ražošanas, intelektuālā īpašuma un inovāciju jautājumos. Tiekoties ar Eoin Baily, Eterpreternc cosultacy, tiku iepazīstināta ar to, ka uzņēmumiem Velsā pēc konsultāciju saņemšanas visvairāk uzlabojumi tiek identificēti atkritumu samazināšanas jomā. Uzņēmumiem, kas pēc šādu konsultantu apmeklējuma […]

Read More →