Projekta mērķis Veicināt ilgtspējīgu patēriņu, veidojot izpratni par ekomarķējumu, kas standartizētā veidā informē par produkta (vai pakalpojuma) samazinātu ietekmi uz vidi. Ekodizaina kompetences centra īstenotās projekta aktivitātes 1. Informācija par ekomarķējumiem vietnē www.ekomarkejums.lv. 2. Vadlīniju izstrāde tirgotājiem par ekoproduktiem, ekomarķējumu un ilgtspējīgu tirdzniecību – Ilgtspējīga tirdzniecība-ieteikumi videi draudzīgas izvēles veicināšanai. 3. Interaktīvā testa izstrāde patērētājiem […]

Read More →