Jaunumi

02.11.2022.

Seminārā iegūsiet zināšanas labākai ķīmisko vielu pārvaldībai un īpaši bīstamo vielu identificēšanai. Apgūsiet ķīmisko vielu klasifikāciju, marķējumu, aizvietošanu, ka arī to, kam domātas un kā lietot ķīmisko vielu drošības datu lapas. Iepazīstināsim jūs ar videi draudzīgu produktu izvēli un ekomarķējumu. Lekcijas tiks papildinātas ar praktiskiem vingrinājumiem.

Vieta: 

Jelgavā, 3. decembrī, Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā, Svētes ielā 33
Rīgā, 10. decembrī, AC Hotel by Marriott Riga, Dzirnavu ielā 33

Dalības maksa: 50,00 EUR Rīgā; 40,00 EUR Jelgavā

Apmācības paredzētas:

Uzņēmumu speciālistiem un darba drošības speciālistiem, kas savā ikdienā izmanto ķīmiskas vielas un maisījumus, piemēram, tīrīšanas līdzekļus, lakas, krāsas, eļļas, līmes, šķīdinātājus u.c. vielas.

Programma: ŠEIT

Apmācības vadīs:
Jana Simanovska – inženierzinātņu doktore, pilsoniski aktīva pētniece, projektu eksperte, kura pēdējos 5 gadus daudz rakstījusi un konsultējusi par kaitīgo vielu ietekmes samazināšanu un zaļo publisko iepirkumu.
Ilze Neimane – vides zinātņu maģistre, starptautisku projektu vadītāja, kura pēdējos gadus pētījusi produktu (un pakalpojumu) deklarācijas veidus, ar kuru palīdzību standartizētā veidā tiek informēti pircēji par produkta ietekmi uz vidi.

Pieteikties: 

Apmācībām Rīgā: ŠEIT līdz 3.decembrim
Apmācībām Jelgavā: ŠEIT līdz 26.novembrim

Apmaksai:

Biedrība “Ekodizaina kompetences centrs”
Reģ. Nr. 40008203350
Konts: AS “Swedbank”
LV72HABA0551035781827

Apmācības tiek organizētas projekta “Baltijas pilotpasākumi bīstamo ķīmisko vielu emisiju samazināšanai, izmantojot aizvietošanu un resursu efektivitāti” [LIFE Fit for REACH, Projekta Nr. LIFE14 ENV/LV/000174] ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Komisijas finanšu instruments LIFE.

Vairāk par projektu: http://fitreach.eu/lv


Posted by

Markuss Ozols

Netika atrasti saistīti raksti.