Prakse Ekodzina centrā ir noslēgusies. 6 nedēļas man, Aijai Zučikai ir bijusi iespēja, tiekoties ar ekodizaina nozarē iesaistītajiem ekspertiem un uzņēmumu pārstāvjiem, piedaloties projekta „LCA to go” apmācību organizēšanā mazajiem uzņēmējiem, kā arī apgūstot labo praksi no publikācijām un projektu materiāliem, iepazīties ar Velsā īstenotajām ekodizaina aktivitātēm. Centra pārstāvji kopā ar Velsas valdību ir izvirzījuši […]

Read More →

Lai veiktu produkta dzīves cikla analīzi, ir iespējams pielietot vairākus rīkus.  Aicinu noskatīties video par Sustainable minds rīku mazajiem un vidējiem uzņēmējiem: http://www.sustainableminds.com/watch-the-demo There is possible to use several software tools for product Life cycle assessment. Sustainable minds has developed one, which is specific suitable for SME’s. You are welcome to watch introduction videos about […]

Read More →

Katru gadu OVAM, organizācijas, kas apvieno Flandrijas reģiona dizainerus, rīko ekodizaina konkursu. Lai izvērtētu konkursa dalībniekus, žūrija pirmkārt novērtē ekodizaina apjomu, savukārt tālāk izvērtē, vai dizaineris ir veicis ekodizainu vienā produkta dzīves posmā, vai vairākos. Aicinu iepazīties ar Ekodizaina konkursa kritērijiem un iepriekšējo gadu uzvarētājiem: http://www.ecodesignlink.be/en/awards-1 Every year, the OVAM, organization, which unite designers from […]

Read More →

TerraCycle ir starptautiska mēroga pārstrādes uzņēmums, kas nodarbojas ar grūti pārstrādājamu iepakojumu un produktu savākšanu un pārstrādi inovatīvos un noderīgos produktos Aicinu iepazīties ar uzņēmuma izveidoto atkritumu apsaimniekošanas sistēmu un gala produktu piemēriem: http://www.terracycle.co.uk/en-UK/pages/about-us.html TerraCycle is a highly-awarded, international up-cycling and recycling company that collects difficult-to-recycle packaging and products and repurposes the material into affordable, […]

Read More →

Labas prakses piemēri būvniecības, mēbeļu ražošanas un tekstila uzņēmumos: Inovatīvs dizains / Innovative design http://www.seymourpowell.com/flash/#/the_company/ Ilgtspējīga būvniecība / Sustainable construction http://www.cewales.org.uk/ Mēbeļu ražotāji / Furniture producers http://makersco.com/ http://wwww.plidesign.co.uk/ Auduma ražotāji / Fabric producers http://www.camirafabrics.com/ https://www.interface.com/?r=0 Organiskie materiāli / Organic materials http://www.howies.co.uk/ http://hiutdenim.co.uk/ http://www.abacaorganic.co.uk/ http://www.llynfitextiles.co.uk/

Read More →

Produkta dzīves cikla analīzē nozīmīga loma ir dažādu sociālo indikatoru izvērtējumam. Aicinu iepazīties ar identificētiem 28 rīkiem, kā sociālā ietekme var tikt analizēta un izvērtēta: http://prezi.com/dm_pqpygqsjw/understanding-of-social-impact-across-the-product-life-cycle/ Social indicators have an important role in product life cycle analysis. Your are welcome to learn about at least 28 tools to measure, evaluate and analyze social impact during […]

Read More →

Uzņēmējiem, dizaineriem, arhitektiem, plānotājiem, produkta izstrādātājiem, studentiem, zinātniekiem vai citiem interesentiem ir sagatavots ceļvedis ekodizainā biomīmikrijā, dzīves cikla analīzē. Aicinu iezīties ar materiālu: http://www.svid.se/sv/sustainabilityguide/. A guide about eco-design, biomimicry and life cycle analysis for entrepreneur, designer, architect, community developer, product developer, student, researcher or an organization has been written. You are welcome to read material: […]

Read More →

Jaunākie zinātniskie sasniegumi, inovatīvas idejas un pieejas no uzņēmumiem, kas ievieš ekodizainu un īsteno ilgtspējīgas stratēģijas. Aicinu iepzīties ar blogu, kur materiālu eksperti no visas pasaules dalās zināšanās par materiālu inovāciju: http://hellomaterialsblog.ddc.dk/ The newest scientists’ research, innovative ideas and approaches from companies, that are implementing ecodesign and realizing sustainable strategy, You are welcome to read […]

Read More →

Eko-inovācijas ir jebkāda veida jauninājums jeb inovācija (jauns produkts, pakalpojums, process, vadīšanas metode), kas veicina efektīvāku resursu izmantošanu vai vides aizsardzību Labās prakses piemēri būvniecībā un atjaujamās enerģijas sektorā (tehnoloģiju eko-inovācijas), kā arī mazumtirdzniecība, atkritumu apsaimniekošana, transports. Aicinu iepazīties Ekodizaina centra sagatavotu publikāciju par Eko-inovāciju. Eco-innovation is a key approach to sustainable development while offering […]

Read More →

Dzīves cikla novērtējums jeb analīze ir rīks ar kā palīdzību ir iespējams izvērtēt produkta potenciālo ietekmi uz vidi visā tā dzīves cikla laikā (gan pozitīvo, gan negatīvo). Dzīves cikla analīze parasti ietver sekojošus posmus: resursu ieguve un izmantošana; ražošana; transportēšana un tirdzniecība; lietošana un atkritumu apsaimniekošana. Aicinu iepazīties Ekodizaina centra sagatavotu publikāciju par Dzīves cikla […]

Read More →