Pārtikas atkritumi ir vides, ētiska un arī finansiāla problēma – izmetot pārtiku, mēs piesārņojam vidi, izniekojam resursus un arī – izšķērdējam naudu, kas bija vajadzīga, lai izmesto pārtiku nopirktu.  Vai mēs to varam mainīt? Latvijas skolas un pirmsskolas, kas piedalās Latvijas Ekoskolu programmā, sakā – “jā!”. Gada laikā, mērķtiecīgi strādājot, vairākām mācību iestādēm izdevies ievērojami samazināt audzēkņu neapēstā […]

Read More →

“Zaļais iepirkums ir sistemātiska vides (arī sociālo un ekonomisko) nosacījumu integrēšana visās ar preču vai pakalpojumu iepirkumu saistītās darbībās, sākot no: vajadzību noskaidrošanas, atbilstošu specifikāciju izstrādes un novērtējuma procedūrām līdz pat sasniegto rezultātu monitoringam.” [1] Daži būtiski jautājumi par Zaļo publisko iepirkumu (ZPI) [2]: Vai es tiešām varu uzstādīt augstākas vides aizsardzības prasības nekā noteikts […]

Read More →

Pieprasījums rada piedāvājumu. Pieaugot patērētāju vēlmei iepirkt “zaļos” produktus, rodas arī zaļo produktu tirgotāji. Diemžēl, nereti “zaļums” tiek izmantots tikai reklāmas nolūkos bez faktiskā seguma: šādu parādību sauc par zaļo atmazgāšanu. Kā atšķirt īstu zaļo un neiekrist atmazgātāju solījumos? Tirgū ir vienkāršāk. Ja es esmu iepazinusi Annu no Dundagas, kurai vienmēr garšīgs sviests un siers, […]

Read More →