Mūsu tēmas

Ekomarķējums apliecina, ka produkts vai pakalpojums atbilst noteiktiem vides kritērijiem, visā produkta dzīves ciklā, ieskaitot ražošanu, izmantošanu un atkritumu apsaimniekošanu. Ekomarķējumi var būt dažādi atkarībā no valsts vai organizācijas, kas tos izsniedz, tomēr atšķirībā no dažādiem “zaļiem” simboliem, ekomarķējumus izsniedz no ražotāja neatkarīga organizācija.

Populārākie ekomarķējumi Baltijas valstīs ir Ziemeļu gulbis (1. attēls), ES ekomarķējums (2. attēls) un Zilais enģelis (3. attēls). Šie marķējumi atbilst ISO 14024 standartam.

Ekomarķējumi ir:

1. Caurskatāmi – kritēriji ir pieejami ikvienam un to izstrādes process ir caurskatāms, iesaistot nevalstiskās organizācijas un izmantojot zinātniskas metodes.

2. Zinātniski pamatoti – tiek izmantotas zinātniskās metodes, lai izstrādātu

ekomarķējuma kritērijus un/vai dokumentētu atbilstību ekomarķējuma kritērijiem.

3. Neatkarīgi – organizācija, kas izsniedz ekomarķējumu ir neatkarīga no ražotāja, un produkta atbilstību kritērijiem pārbauda neatkarīgs auditors.

4. Dzīves cikla pieeja – kritēriju izstrādes mērķis ir aptvert produkta dzīves cikla nozīmīgākos aspektus. Nav iespēja izvēlēties tikai vieglāk izpildāmos kritērijus.

5. Pilnveide – kritēriju kopums tiek pastāvīgi pilnveidots un prasības ir augstākas par likumā noteiktajām.

6. Veiktspēja – kritēriji ietver produkta veiktspēju.  

Piedāvājam mācību kursu par ekomarķējumiem, kas sniedz dziļāku izpratni par vides ilgtspēju un produktu sertifikāciju.

  • Kurss iepazīstina ar dažādu ekomarķējumu veidiem un to nozīmi gan no uzņēmējdarbības, gan patērētāju perspektīvas.
  • Mācību laikā apgūsiet, kādi ir standarti un kritēriji, kas nepieciešami, lai iegūtu ekomarķējumu, un kā šie sertifikāti ietekmē produktu dzīves ciklu un vidi.
  • Kurss arī aplūko esošos starptautiskos ekomarķējuma modeļus un to pielietojumu dažādās nozarēs.
  • Galvenā uzmanība tiks pievērsta praktiskiem piemēriem, lai labāk izprastu, kā uzlabot produktu vides veiktspēju un iegūt atbilstošu sertifikāciju.
  • Kurss ir piemērots gan profesionāļiem, kas strādā vides aizsardzības un uzņēmējdarbības jomās, gan arī visiem, kas interesējas par ilgtspējīgu produktu izvēli