Eksperti

Nameda Belmane

valdes priekšsēdētāja

  • Maģistra grāds vides pārvaldē un politikā, Lundas Universitāte, Zviedrija
  • Bakalaura grāds biznesa vadībā, Latvijas Universitāte

Tēmas: standartizācija ES; vides, tostarp gaisa piesārņojuma jautājumi un optisko balinātāju noteikšana; klimata un enerģētikas rīcībpolitika, tostarp, izcelsmes apliecinājumi un elektroenerģijas ekomarķējumi; Horizont 2020 un citu zinātnes, mūsdienīgas ražošanas un tehnisku projektu un zinātnisku publikāciju terminoloģija, rediģēšana un tehnisko tēmu mutvārdu tulkošana; piesārņojošas darbības atļauju noteikumi, emisiju monitorings, sabiedriskās apspriešanas, interpretācija un saistītā administratīvā tiesvedība, BAT/BREF – labākās pieejamās tehnoloģijas;

solitoni un zinātnisko rezultātu vizualizācija.