Patērētāji, uzņēmēji, valsts un pašvaldību pārvalde aizvien vairāk pieprasa produkciju ar mazāku ietekmi uz vidi un cilvēku veselību. Atbildot uz šo pieprasījumu, ražotāji un tirgotāji uz preces iesaiņojuma vai mārketinga aktivitātēs aizvien vairāk izceļ produkcijas un iepakojuma vides un
veselības aspektus – ar paziņojumiem, simboliem vai citām atzīmēm.

Tomēr, nereti šī informācija ir pārāk vispārīga, nekonkrēta un var būt maldinoša. Lai veicinātu korektu vides paziņojumu izstrādi un nozares profesionāļu viedokļu apmaiņu biedrība “Ekodizaina kompetences centrs” sadarbībā ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru organizēja diskusiju “Vai viegli būt “zaļam”? Vides paziņojumu izmantošana komercpraksē.

Diskusijas prezentācijas:

Vides paziņojumi Latvijā. ŠEIT

Vides paziņojumu izmantošana. ŠEIT

Pamatprincipi paziņojumu par vidi izmantošanai komercpraksē un plānotās uzraudzības darbības. ŠEIT

Lai veicinātu palšāku izpratni par vides paziņojumiem, ir izstrādāts informatīvais materiāls: Vides paziņojumu izmantošana: kā informēt klientus par produktu vides priekšrocībām? ŠEIT.

Materiālā ir paskaidrots, kā veidot vides paziņojumus bez maldināšanas. Papildus tas iepazīstina ar citiem vides paziņojumu veidiem – ekomarķējumiem un vides produktu deklarācijām.