Mūsu tēmas

REACH ir Eiropas Savienības regula, kas pieņemta, lai uzlabotu cilvēku veselības un vides aizsardzību pret riskiem, ko var radīt ķīmiskās vielas, vienlaicīgi veicinot ES ķīmiskās rūpniecības konkurētspēju. Tā arī veicina alternatīvas metodes vielu bīstamības novērtēšanai, lai samazinātu testu skaitu ar dzīvniekiem. 

Īstenojam projektu Life Fit for Reach 2 (links uz projektu), kas veicina un atbalsta ķīmisko vielu riska pārvaldību uzņēmumos, lai samzinātu bīstamo vielu lietošanu un emisijas, kā arī organizējam apmācības un konsultējam ķīmisko vielu pārvaldības jomā.