Produkta etiķete sniedz svarīgu informāciju patērētājiem par šim produktam piemītošajām īpašībām. Tāpēc Aptaujavēlamies izpētīt, kādas asociācijas pircējiem izraisa uzraksti uz tirdzniecībā esošajiem produktiem. Vai variet mums palīdzēt? Aplūkojiet šo attēlu (produkts nofotogrāfēts kadā Latvijas tirdzniecības vietā, attēls mazliet pārveidots): kādi ir Jūsu pirmie iespaidi par šī produkta etiķeti?

Pētījuma rezultātus publicēsim žurnālā  “Vides Vēstīs”.

Un atbildiet uz jautājumiem: [googleapps domain=”docs” dir=”forms/d/1gnLBuRw2_8BKWVbHxhxdhyGZXTChtH0qfNvleT1saZs/viewform” query=”embedded=true” width=”760″ height=”500″ /]

Un paldies Jums!

 Jana Simanovska