Par kompetences centru

Kas mēs esam?

Biedrība “Ekodizaina kompetences centrs” dibināta 2012. gada nogalē ar mērķi apvienot ekodizaina ekspertus Latvijā, lai uzņēmējiem un pašvaldībām būtu pieejama informācija ilgstpējīgu produktu izstrādei un novērtēšanai, kā arī vākt datus un attīstīt Latvijas vietējo datu bāzi, kas nepieciešama produktu vides snieguma novērtēšanai.

Biedrības “Ekodizaina kompetences centrs” statūti

Kādēļ mēs esam?

Mūsu mērķis ir atbalstīt tādas politikas izstrādi, kas veicina ilgtspējīgu produktu ražošanu un pakalpojumu sniegšanu.

Mēs vēlamies palīdzēt mazajiem un vidējiem uzņēmumiem ieviest ekodizaina principus produktu un pakalpojumu izstrādē, tādējādi uzlabojot to veiktspēju ilgtspējīgu produktu un pakalpojumu attīstībā.

Mēs strādājam, lai uzkrātu zināšanas un sniegtu kvalitatīvu informāciju uzņēmējiem un patērētājiem par vidi saudzējošu produktu izvēli.

Mēs vēlamies redzēt vairāk “zaļu” pirkumu valsts un pašvaldību iepirkumos, tādēļ aktīvi līdzdarbojamies zaļā iepirkuma principu ieviešanā.

Ko mēs darām?

Konsultējam, apmācām, stāstām un rakstām par ilgtspējīgu produktu ražošanu un pakalpojumu sniegšanu, zaļo iepirkumu un ekomarķējumu.

Līdzdarbojamies vides projektu izstrādē un ieviešanā.

Esam atvērti sadarbībai ar citām valsts un nevalstiskām organizācijām par ilgtspējīgu ražošanu un patēriņu.

2016. gadā esam ievēlēti Vides konsultatīvajā padomē

Pesticīdu rīcības tīkla, PAN Europe biedri

Eiropas NVO Zaļā publiskā iepirkuma sadarbības tīkla dalībnieki