Projekta mērķis:

Veicināt ES ekomarķējuma atpazīstamību un priekšrocības, lai sekmētu videi draudzīgāku produktu patēriņu Latvijā.

Ekodizaina kompetences centra īstenotās aktivitātes:

  1. Informatīvās kapmaņas izstrāde un īstenošana par ES Ekomarķējumu.
  2. Semināru cikls uzņēmējiem par ekomarķējumu piešķiršanas kārtību.
  3. Semināru cikls iepirkumu speciālistiem.

Projekta komanda:

Biedrība “Ekodizaina kompetences centrs” sadarbībā ar Vides pārraudzības valsts biroju.

Projekta finansētājs:

Projektu finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds.