Projekta mērķis:

Veicināt ES ekomarķējuma atpazīstamību un priekšrocības, lai sekmētu videi draudzīgāku produktu patēriņu Latvijā.

Ekodizaina kompetences centra īstenotās aktivitātes:

  • Informatīvās kapmaņas izstrāde un īstenošana par ES Ekomarķējumu.

Kampaņa #TīraMājaUnTīraJūra aicina izvēlēties videi saudzīgu sadzīves ķīmiju. Tīrot māju, mazgājot traukus un veļu, mēs ne vienmēr aizdomājamies par to, kā tas ietekmēs mūsu Baltijas jūru. Sadzīves tīrīšanas līdzekļi, kas marķēti ar EU Ecolabel marķējumu, ir gan funkcionāli, gan videi saudzīgi. Lai produkts iegūtu atļauju šādu marķējumu lietot, tam ir jāatbilst ļoti stingriem vērtēšanas kritērijiem. Viens no parametriem, ko vērtē eksperti, ir arī produktu funkcionalitāte – tiem ir labi jātīra, labi jāmazgā.

#TīraMājaUnTīraJūra

Infografikas: Labāk videi, labāk Jums! skaidro par EU Ecolabel priekšrocībām un Cik zaļi tu vari iepirkties? iepazīstina ar produktiem, kuriem vizbiežāk sastopams EU Ecolabel marķējums.

  • Semināru cikls uzņēmējiem par ekomarķējumu piešķiršanas kārtību.
  • Semināru cikls iepirkumu speciālistiem. Prezentācija ŠEIT!

Projekta komanda:

Biedrība “Ekodizaina kompetences centrs” sadarbībā ar Vides pārraudzības valsts biroju.

Projekta finansētājs:

Projektu finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds.