“ChemClimCircle”

Projekta mērķis

Ķīmisko vielu, klimata un aprites kritēriju integrēšana iepirkuma procesos – “ChemClimCircle” projekts veicina zaļā un aprites publiskā iepirkuma procedūru ieviešanu pašvaldībās, ar mērķi samazināt ietekmi uz klimatu, samazināt atkritumus un kaitīgu ķīmisku vielu klātbūtni, kā arī efektīvāk izmantot resursus. Ekodizaina kompetences centra uzdevums projektā ir sagatavot mācību materiālus un vadlīnijas integrētai ķīmisko vielu, klimata un aprites ekonomikas kritērtiju iekļaušanai zaļajos iepirkumos.

Dalies:

Ekodizaina kompetences centra īstenotās projekta aktivitātes

Ekodizaina kompetences centrs sadarbībā ar Stokholmas pilsētas pašvaldību un vēl 7 partneriem no Vācijas, Lietuvas, Somijas, Igaunijas un Polijas uzsākusi īstenot Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2021.- 2027. gadam projektu “Integrating criteria for chemicals, climate and circularity in procurement processes” (latviski– Ķīmisko vielu, klimata un aprites kritēriju integrēšana iepirkuma procesos), akronīms- “ChemClimCircle”.

Vairāk par projektu

Integrating criteria for chemicals, climate and circularity in procurement processes – Interreg Baltic Sea Region (interreg-baltic.eu)

Uzsākta projekta ChemClimCircle īstenošana

https://smiltenesnovads.lv/blog/class/uzsakta-projekta-chemclimcircle-istenosana/embed/#?secret=OGLfzd1rf0#?secret=BiBVjUYDNo

Projekta komanda

  • Stokholmas pilsēta (Zviedrija)
  • BEF Germany (Vācija)
  • Taurages pašvaldība (Lietuva)
  • Ekodizaina kompetences centrs (Latvija)
  • Administrācijas un Tehnoloģijas Vides centrs (Centre for Administration and Technology (ECAT) (Lietuva)
  • Turku Lietišķo zinātņu universitāte (Turku University of Applied Sciences) (Somija)
  • Smiltenes pašvaldība (Latvija)
  • POMINNO Ltd. (Polija)

Projektā piedalās arī asociētie partneri, tai skaitā Rīgas pilsēta.

Projekta finansētājs

Projektu finansē Interreg Baltijas jūras reģiona programma. 2021.-2027.gadamNetika atrasti saistīti raksti.