FIT for REACH 2

Projekta mērķis

Veicināt un atbalstīt ķīmisko vielu riska pārvaldību uzņēmumos, lai saamzinātu bīstamo vielu lietošanu un emisijas.

Dalies:

Ekodizaina kompetences centra īstenotās projekta aktivitātes:

  • sadarbībā ar projekta partneriem izstrādāt rīkus, kas atvieglo ķīmisko vielu pārvaldību uzņēmumos;
  • veicināt izpratni par ķīmisko vielu riska pārvaldību;
  • atbalstīt bīstamo vielu aizvietošana uzņēmumos, lai samazinātu to ietekmi uz vidi;
  • organizēt apmācības uzņēmumiem par ķīmisko vielu riska pārvaldību.

Vairāk par projektu

Projekta tīmekļa vietne: https://www.fitreach.eu/lv

LIFE FitforREACH-2 mērķis ir atbalstīt mazos un vidējos uzņēmumus Igaunijā, Latvijā, Lietuvā un Polijā, kuri izmanto bīstamās ķīmiskās vielas savos produktos vai procesos. Projekta mērķis ir ieviest ķīmisko vielu risku pārvaldības elementus uzņēmumos, lai veicinātu un atbalstītu bīstamo vielu izmantošanas un emisiju samazināšanu. Papildus fokuss būs uz atkritumu nozari, lai novērtētu, kā identificēt bīstamas vielas atkritumos un kā šī informācija var mainīt šķirošanas un apstrādes prakses.

Projekta komanda

Projekta “Fit for REACH” vadošais partneris ir Baltijas Vides Forums Igaunijā. Projekta partneri ir 16 organizācijas un uzņēmumi Baltijas valstīs un Polijā.

Projekta finansētājs

Projektu “”LIFE FitforREACH-2 – Ķīmisko vielu riska pārvaldība un alternatīvu novērtēšana: Instrumenti un paraugprakse, lai atbalstītu aprites principu, radītu ilgtspējīgākus produktus un izvairītos no nevēlamas aizstāšanas” [LIFE Fit for REACH2, Projekta Nr. LIFE22-ENV-EE-LIFE-FitforREACH-2/101113947] līdzfinansē Eiropas Komisijas finanšu instruments LIFE, Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Latvijā.

Group photo2.jpg

Netika atrasti saistīti raksti.