Ilgtspējīga, veselīga lauksaimniecība

Projekta mērķis:

Baltijas un Ziemeļvalstu nevalstisko organizāciju sadarbība un pieredzes apmaiņa, lai veicinātu ilgtspējīgāku lauksaimniecību un atbildīgāku attieksmi pret pesticīdu lietošanu.

Dalies:

Ekodizaina kompetences centra īstenotās projekta aktivitātes:

1. Fotozistādes “Nogāzt Goliātu” organizēšana Latvijā. Ceļojošā fotoizstāde “Nogāzt Goliātu” notiek visās Baltijas valstīs, lai pievērstu sabiedrības uzmanību pesticīdu neredzamajai ietekmei un ar pesticīdu izmantošanu saistītajiem riskiem. Fotoizstāde aicina plašāk aizdomāties par ekosistēmu mijiedarbību un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu. Foto stāsts attēlo Mals kopienas iedzīvotāju ikdienu, saskaroties ar pesticīdu ietekmi un cīnoties pret to.  

2. Baltijas un Ziemeļvalstu nevalstisko organizāciju tikšanās, lai informētu par esošo situāciju pesticīdu izmantošanā, dalītos ar labās prakses piemēriem pesticīdu izmantošanas samazināšanā un sabiedrības informēšanā.

3. Informatīvā materiāla sagatavošana lauksaimniekiem un iedzīvotājiem par tiesībām un vajadzībām aizsargāt vidi un cilvēku veselību.

Kā rīkoties, ja pamanāt pesticīdu parnesi? Informatīvais materiāls ŠEIT!

Atgādne lauksaimniekiem ŠEIT!

Projekta komanda:

Biedrība “Ekodizaina kompetences centrs” sadarbībā ar Dānijas Ekoloģijas Padomi, Igaunijas Zaļo kustību un Lietuvas Baltijas Vides forumu.

Projekta finansētājs:

Ziemeļvalstu Ministru padomes atbalsta programma sadarbības veicināšanai starp Ziemeļvalstu un Baltijas valstu nevalstiskām organizācijām.


Netika atrasti saistīti raksti.