Partnerība ilgtspējīgam patēriņam (2014-2015)

Projekta mērķis

Veicināt atbildīgu patēriņu un videi saudzīgu produktu izvēli.

Dalies:

Ekodizaina kompetences centra īstenotās projekta aktivitātes

  1. Pieredzes apmaiņa ar Zviedrijas un Krievijas partneriem patērētāju informēšanā par atbildīgu patēriņu un videi draudzīgu produktu izvēli.
  2. Kampaņa skolēniem “Atpazīsti eko” par ekomarķējumu.
  3. Tīmekļa vietne www.ekomarkejums.lv.
  4. Spēle 7.-9. klašu skolēniem “Jogurta dzīves cikls”.

Vairāk par projektu

Ekomarķējuma zīmju gids

Projekta komanda

Sanktpēterburgas nevalstiskā organizācija “Ecological Union” (Ekoloģiskā apvienība) sadarbībā ar Zviedrijas Dabas aizsardzības biedrību un biedrību “Ekodizaina kompetences centrs”.

Projekta finansētājs

Ziemeļvalstu ministru padomes Baltijas jūras programma


Netika atrasti saistīti raksti.