Zaļāka tirdzniecība un IT ilgtspējīgam patēriņam

Projekta mērķis

Veicināt ilgtspējīgu patēriņu, veidojot izpratni par ekomarķējumu, kas standartizētā veidā informē par produkta (vai pakalpojuma) samazinātu ietekmi uz vidi.

Dalies:

Ekodizaina kompetences centra īstenotās projekta aktivitātes

1. Informācija par ekomarķējumiem vietnē www.ekomarkejums.lv.
2. Vadlīniju izstrāde tirgotājiem par ekoproduktiem, ekomarķējumu un ilgtspējīgu tirdzniecību – Ilgtspējīga tirdzniecība-ieteikumi videi draudzīgas izvēles veicināšanai.
3. Interaktīvā testa izstrāde patērētājiem par ekomarķējumiem.
4. Ekomarķējuma popularizēšana veikalos un citās tirdzniecības vietās.
5. Mobilā aplikācija ekomarķējuma atpazīšanas veicināšanai.

Projekta komanda

Sanktpēterburgas nevalstiskā organizācija “Ecological Union” (Ekoloģiskā apvienība) sadarbībā ar Zviedrijas Dabas aizsardzības biedrību un biedrību “Ekodizaina kompetences centrs”.

Projekta finansētājs

Baltijas jūras reģiona NVO programma


Netika atrasti saistīti raksti.