Projekta mērķis “Fit for REACH” mērķis ir samazināt kaitīgo ķīmisko vielu nokļūšanu vidē, efektīvāk izmantojot resursus uzņēmumos un īpaši kaitīgas ķīmiskās vielas aizstājot ar mazāk kaitīgām vielām. Ekodizaina kompetences centra īstenotās projekta aktivitātes Laba iepirkumu (sagādes) pārvaldība uzņēmumos un saziņa ar piegādātājiem par kaitīgo vielu sastāvu izejvielās. Sociālais dialogs: Patērētāju un uzņēmēju ieguvums no samazinātinas kaitīgo […]

Read More →