Lai sekmētu godīgu komercpraksi par vides paziņojumiem (it īpaši sadzīves ķīmijas produktu tirdzniecībā) un jautājumiem saistībā ar ES ekomarķējumu, PTAC sadarbībā ar Ekodizaina kompetences centru un Vides pārraudzības valsts biroju 11. maijā, tiešsaistē plkst. 10:00 organizē vebināru – diskusiju.

Patērētāju tiešību aizsardzības centra (PTAC) viens no prioritārajiem rīcības virzieniem šogad un turpmāk ir komercprakses, izmantojot paziņojumus par vidi, uzraudzība. Tādējādi iespējamiem “zaļmaldināšanas” pārkāpumiem, it īpaši sadzīves ķīmijas produktu tirdzniecības jomā, PTAC pievērsīs pastiprinātu uzmanību. Šo uzraudzības pasākumu nepieciešamības pamatā ir gan patērētāju ieradumu maiņa, gan arī komersantu mārketinga aktivitāšu, kurās izmantoti paziņojumi par vidi, pieaugums.

Vebināra otrajā daļā būs plašāka informācija par ekomarķējumu – komersantiem, kuri apsver iespēju sertificēt produktus ar ES ekomarķējumu.

Semināra programma ŠEIT.

Pieteikšanās līdz 7. maijam: https://forms.gle/49WDiKV38QLCAWpd9

Vebināra – diskusijas otrā daļa “Ekomarķējuma jautājumi” tiek organizēta ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu projekta “Pazīsti EKOmarķējumu!” ietvaros.