Jaunumi

28.08.2022.

Jaunākie zinātniskie sasniegumi, inovatīvas idejas un pieejas no uzņēmumiem, kas ievieš ekodizainu un īsteno ilgtspējīgas stratēģijas.

Aicinu iepzīties ar blogu, kur materiālu eksperti no visas pasaules dalās zināšanās par materiālu inovāciju: http://hellomaterialsblog.ddc.dk/

The newest scientists’ research, innovative ideas and approaches from companies, that are implementing ecodesign and realizing sustainable strategy,

You are welcome to read the blog, where material experts from around the world share their knowledge on material innovation: http://hellomaterialsblog.ddc.dk/

BLOg_pic

Posted by

Markuss Ozols

Netika atrasti saistīti raksti.