Mūsu tēmas

„Zaļais” publiskais iepirkums ir process, kura ietvaros valsts iestādes iepērk preces, pakalpojumus un būvdarbus, kuru ietekme uz vidi visā to dzīves ciklā ir mazāka. Zaļais publiskais iepirkums (ZPI) ir sistemātiska vides (arī sociālu) nosacījumu iekļaušana visās ar preču vai pakalpojumu iepirkumu saistītās darbībās.

Tas ir viens no vides politikas instrumentiem, ar kura palīdzību iespējams:

  • samazināt ietekmi uz vidi – katra nopirktā prece (vai pakalpojums) atstāj ietekmi uz vidi visās tās aprites cikla stadijās (ražošana – lietošana – pārstrāde otrreizējai izmantošanai vai noglabāšana atkritumu izgāztuvē);
  • veicināt sociālus uzlabojumus – ar iepirkumu procedūrā iestrādātu nosacījumu palīdzību iespējams nodrošināt labākus darba apstākļus, piemēram, būvniecībā, vai nodrošināt jaunbūves pieejamību invalīdiem;
  • panākt ietaupījumus budžetā – plānojot iegādāties kādu preci vai pakalpojumu, vispirms tiek izvērtētas reālās vajadzības, tādējādi samazinot iepirkumu apjomu. Otrkārt, tiek izdarīts preces aprites cikla izmaksu novērtējums. Tādā veidā iespējams ņemt vērā visus faktorus (ne tikai preces vai pakalpojuma sākotnējo cenu, bet arī ekspluatācijas un radīto atkritumu apsaimniekošanas izmaksas) un galarezultātā panākt līdzekļu ekonomiju.

Projektā ChemClimCircle (links uz projektu) palīdzam pašvaldībām integrēt ķīmisko vielu, klimata un aprites principus zaļajā publiskajā iepirkumā. Projektā mēs izstrādājam apmācību programmu un sniedzam konsultācijas pašvaldībām.