Mūsu tēmas

Zaļmaldināšana (angļu valodā – greenwashing) ir prakse, kurā uzņēmumi vai organizācijas cenšas radīt maldinošu iespaidu par savu vides ilgtspēju vai zaļumu, izmantojot reklāmas vai publiskos apgalvojumus, kas var būt pārspīlēti vai nepamatoti.

Jebkuram paziņojumam ir jābūt uzticamam. Negodīgas komercprakses direktīva aizliedz maldināt klientus, lai veicinātu preces iegādi. Arī patērētāji aizvien biežāk pieprasa pārredzamību, un ES Komisija plāno pilnveidot tiesību normas, lai novērstu nepatiesas norādes vai tā saukto “zaļmaldināšanu”.

Lai novērstu zaļmaldināšanu, patērētājiem un sabiedrībai ir jābūt informētiem un kritiskiem attiecībā uz uzņēmumu apgalvojumiem par vides ilgtspēju. Ir svarīgi pieprasīt pārredzamību un uzticamas informācijas avotus par uzņēmumu vides politiku un darbību, lai veicinātu reālu vides aizsardzību un ilgtspēju.