🌿 Kampaņas “Ejam Dillēs!” ietvaros 6. februārī plkst. 12:00 notika tiešsaistes diskusija, lai iedzīvotājiem skaidrotu ekomarķējuma nozīmi un atšķirības, kā arī ietekmi uz lauksaimniecību.

Diskusijas ieraksts ŠEIT:

Diskusijā noskaidrojām:
🌱 Kas ir Eiropas Savienības ekomarķējums un kāpēc tas ir nepieciešams?
🌱 Kādi ir Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskie mērķi attiecībā uz ekomarķējumu un bioloģiskās lauksamniecības sertifikātu, vai paredzamas kādas izmaiņas regulējumā?
🌱 Kā atšķiras “bio” un “eko” produkti?
🌱 Kādi ir patērētāju ieradumi attiecībā uz ekomarķējumiem?
🌱 Kādas ir bioloģiskās lauksaimniecības un pārtikas produktu aktualitātes?

Diskusijas dalībnieki:

👉🏼 Vides pārraudzības valsts biroja vecākā eksperte starptautiskās sadarbības jautājumos Zane Zaķe,
👉🏼 Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas valdes priekšsēdētājs Gustavs Norkārklis,
👉🏼 Ekodizaina kompetences centra valdes locekle Ilze Neimane.

 Pasākumu moderē Jānis Lielpēteris.

Kampaņas “EJAM DILLĒS!” mērķis ir veicināt sabiedrības zināšanas un informētību par ES Kopējās lauksaimniecības politiku, skaidrojot lauku reģionu attīstības nozīmi, lai iedzīvotājiem nodrošinātu veselīgu un ilgtspējīgu pārtiku.