“Zaļais iepirkums ir sistemātiska vides (arī sociālo un ekonomisko) nosacījumu integrēšana visās ar preču vai pakalpojumu iepirkumu saistītās darbībās, sākot no: vajadzību noskaidrošanas, atbilstošu specifikāciju izstrādes un novērtējuma procedūrām līdz pat sasniegto rezultātu monitoringam.” [1] Daži būtiski jautājumi par Zaļo publisko iepirkumu (ZPI) [2]: Vai es tiešām varu uzstādīt augstākas vides aizsardzības prasības nekā noteikts […]

Read More →