Katru gadu OVAM, organizācijas, kas apvieno Flandrijas reģiona dizainerus, rīko ekodizaina konkursu. Lai izvērtētu konkursa dalībniekus, žūrija pirmkārt novērtē ekodizaina apjomu, savukārt tālāk izvērtē, vai dizaineris ir veicis ekodizainu vienā produkta dzīves posmā, vai vairākos. Aicinu iepazīties ar Ekodizaina konkursa kritērijiem un iepriekšējo gadu uzvarētājiem: http://www.ecodesignlink.be/en/awards-1 Every year, the OVAM, organization, which unite designers from […]

Read More →

TerraCycle ir starptautiska mēroga pārstrādes uzņēmums, kas nodarbojas ar grūti pārstrādājamu iepakojumu un produktu savākšanu un pārstrādi inovatīvos un noderīgos produktos Aicinu iepazīties ar uzņēmuma izveidoto atkritumu apsaimniekošanas sistēmu un gala produktu piemēriem: http://www.terracycle.co.uk/en-UK/pages/about-us.html TerraCycle is a highly-awarded, international up-cycling and recycling company that collects difficult-to-recycle packaging and products and repurposes the material into affordable, […]

Read More →

Labas prakses piemēri būvniecības, mēbeļu ražošanas un tekstila uzņēmumos: Inovatīvs dizains / Innovative design http://www.seymourpowell.com/flash/#/the_company/ Ilgtspējīga būvniecība / Sustainable construction http://www.cewales.org.uk/ Mēbeļu ražotāji / Furniture producers http://makersco.com/ http://wwww.plidesign.co.uk/ Auduma ražotāji / Fabric producers http://www.camirafabrics.com/ https://www.interface.com/?r=0 Organiskie materiāli / Organic materials http://www.howies.co.uk/ http://hiutdenim.co.uk/ http://www.abacaorganic.co.uk/ http://www.llynfitextiles.co.uk/

Read More →