Eko-inovācijas ir jebkāda veida jauninājums jeb inovācija (jauns produkts, pakalpojums, process, vadīšanas metode), kas veicina efektīvāku resursu izmantošanu vai vides aizsardzību

Labās prakses piemēri būvniecībā un atjaujamās enerģijas sektorā (tehnoloģiju eko-inovācijas), kā arī mazumtirdzniecība, atkritumu apsaimniekošana, transports.

Aicinu iepazīties Ekodizaina centra sagatavotu publikāciju par Eko-inovāciju.

Eco-innovation is a key approach to sustainable development while offering clear business opportunities in the short and long term. The opportunity to add value through better products, processes and Services is what separates eco-innovation from other resource management actions available to business.

Find out about eco – innovation good examples in construction; renewables; (technological eco-innovation) retail; waste management; transport (non–technological eco-innovation).

You are welcome to read: Ecodesign center publication about ECO-inovation.